Minął ponad rok odkąd w życie wszedł obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR, czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wszystkie spółki, które zostały założone przed 13 października 2019 miały na to czas do 13 lipca 2020, a pozostałe mają na to 7 dni od daty rejestracji w KRS. Czy rzeczywiście polskie firmy wywiązały się z tego zadania?

CRBR — Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Co to jest CRBR? Wstęp

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, którego skrót brzmi CRBR, to system, w którym są gromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które sprawują pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad daną spółką lub te, w których imieniu nawiązywane są stosunki gospodarcze oraz transakcje okazjonalne. Jeśli jesteście ciekawi jak prezentuje się rejestr CRBR, to możecie go znaleźć TUTAJ. Jest to jedno ze źródeł danych, z jakich dostarczamy jako Transparent Data dane na potrzeby procesów biznesowych (po API i poprzez naszą platformę online Data Integrator).

CRBR został utworzony 13 października 2019 roku, jednak rząd dał polskim firmom czas do 13 lipca 2020 na zapoznanie…


Termin compliance w języku polskim oznacza “zgodność”, ale w kontekście biznesowym ma znacznie szersze zastosowanie: dotyczy tworzenia i przestrzegania procedur, których celem jest obniżenie ryzyka natury prawnej.

Compliance po polsku: pigułka wiedzy

Compliance w firmach — co to jest

Compliance to zespół systemów i procedur, którego celem jest zminimalizowanie różnego rodzaju ryzyka. Compliance weryfikuje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie — odpowiada na pytanie, czy są one zgodne z prawem oraz wszelkimi pozostałymi regulacjami: procedurami, rekomendacjami czy etyką. Compliance może być rozumiane jako zarządzanie ryzykiem braku zgodności (zarządzanie ryzykiem operacyjnym), zapewnianie zgodności (opracowywanie mechanizmów działań), doradztwo (wsparcie prawne, które umożliwia działanie w zgodzie z prawem) czy audyt (ocena działania procedur w przedsiębiorstwie).

Nadrzędną funkcją compliance jest monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa. To dzięki compliance w firmie wprowadzony jest pewnego rodzaju ład.

Czym dokładnie zajmują się działy compliance w firmach?

Większość osób, którym ten termin obił się o uszy, uznaje…


Have you ever wondered how the individual European business registers differ from each other? Is it surprising that Poland is one of the few countries where access to financial statements is open and free, and the commercial registers of Denmark and Norway provide the number of employees? Check our comparison.

European business registers — comparison of registry data on foreign companies

Business registers in Europe — their main role

Each country has its own national business registers, i.e. databases in which economic information about companies from a given territory is stored. They can also be called “company registers”, “trade registers” or “commercial registers”. They fulfill two important functions:

 1. legalization
 2. information.

The first one serves state authorities, the second plays a huge role in the processes of business risk assessment, i.e. verification of the company’s credibility and solvency. …


Most of us know very well what open data is, but only a few know that open data can have one, three or five stars. The so-called Linked Open Data (LOD) is at the very top of this ladder. Learn more about Tim Berners-Lee’s 5-star open data scheme.

5 levels of data openness

5-star open data scheme by Tim Berners-Lee

The five-star data openness scheme was developed and presented in 2010 by Sir Tim Berners-Lee who is known as a co-creator of the WWW. This famous British programmer and physicist proposed a five-star scheme for implementing linked open data (LOD). It starts from one-star data.


Większość z nas doskonale wie, czym są otwarte dane, nieliczni jednak wiedzą, że istnieją różne ich poziomy otwartości. Dane połączone, tzw. Linked open data (LOD), stoją na samym szczycie tej drabiny. Poznaj schemat 5 poziomów otwartości danych Tima Berners-Lee.

5 poziomów otwartości danych — od PDF do LOD

5-gwiazdkowy schemat otwartych danych: krótkie wprowadzenie

Pięciogwiazdkowy schemat otwartości danych został opracowany i zaprezentowany w 2010 roku przez Sir Tima Berners-Lee, brytyjskiego fizyka i programistę, który znany jest jako współtwórca WWW. Naukowiec zaproponował pięciogwiazdkowy schemat wdrażania połączonych otwartych danych, który rozpoczyna się od jednej gwiazdki.


Może zaskoczyć fakt, że Polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie dostęp do sprawozdań finansowych jest jawny i bezpłatny, a rejestry handlowe Danii i Norwegii udostępniają liczbę pracowników. Każdy krajowy rejestr firm jest nieco inny. Sprawdź porównanie centralnych europejskich rejestrów biznesowych i dowiedz się, które źródło udostępnia jakie informacje rejestrowe całkowicie za darmo.

Zagraniczne rejestry handlowe — porównanie udostępnianych danych

Rejestry handlowe w Polsce a za granicą — wprowadzenie

Każde państwo posiada swoje własne, krajowe rejestry handlowe, czyli bazy danych, w których przechowywane są informacje gospodarcze o firmach z danego terytorium. Niekiedy mówi się o nich “rejestry firm” albo po prostu “rejestry biznesowe”. Pełnią one dwie ważne funkcje: legalizacyjną i informacyjną. Ta pierwsza służy organom państwowym, ta druga — odgrywa ogromną rolę w procesach oceny ryzyka biznesowego, czyli weryfikacji wiarygodności i wypłacalności firmy. To w takich właśnie źródłach, jak nasz polski KRS czy CEIDG, przedsiębiorcy, księgowi i prawnicy, sprawdzają czy warto z danym podmiotem gospodarczym robić biznes lub w niego inwestować.

W biznesie informacja musi być zawsze aktualna, wiarygodna…


What is Polish MSiG and why banks, among others, should use this company data source? Check what information you can find in MSiG and learn how to use it.

MSiG — check bankruptcy notices for Polish companies

What is MSiG and what can you find in it

MSiG (full name: Monitor Sądowy i Gospodarczy) is a Polish nationwide official Court and Economic Monitor Gazette in which notices about Polish companies and consumer bankruptcies are published. The office responsible for publishing MSiG is the Polish Ministry of Justice. The legal basis for publishing the Monitor is the Act of 22 December 1995 about publishing the Court and Economic Monitor (Journal of Laws 1996.6.42).

MSiG is a free open data source of information about:

 • changes in the National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy KRS) — information on liquidation and restructuring companies registered in Poland;
 • company and consumer bankruptcy decisions;

Czym w praktyce jest Monitor Sądowy i Gospodarczy, czyli MSiG i dlaczego powinny do niego zaglądać między innymi banki? Sprawdź jakie informacje znajdziesz w MSiG i dowiedz się jak zrobić to łatwo i szybko.

MSiG — tu sprawdzisz ogłoszenia o upadłości

Co to jest MSiG i co w nim znajdziemy

MSiG to ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia dotyczące polskich firm oraz upadłości konsumenckich. MSiG jest pismem urzędowym, za które odpowiada Minister Sprawiedliwości. Podstawą prawną do wydawania Monitora jest ustawa z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U.1996.6.42).

Każdy, kto zajrzy do dziennika urzędowego, znajdzie w nim informacje o:

 • zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym — likwidacjach spółek czy złożonych sprawozdaniach finansowych;
 • wpisach dotyczących politycznych partii;
 • postanowieniach o ogłoszeniu upadłości;
 • wezwaniach spadkobierców;
 • ogłoszeniach o wszczęciu postępowań o uznanie za zmarłego;
 • wezwaniach w sprawach o zasiedzenie;
 • ustanowieniach kuratora;
 • ogłoszeniach Narodowego Banku Polskiego.

Ponadto od…


Would you like to know how the first DataBeers meeting in Poland looked like? The event, whose partner was Transparent Data, was organized by the Media 3.0 Foundation August 20, 2021.

DataBeers Silesia Poland 2021 — the first meeting (source: FB DataBeers Silesia)

The first meeting of DataBeers Silesia Poland 2021 — some important information to start with

The first DataBeers meeting in Poland took place in Gliwice and in our opinion was a real “firecracker”. Standard conferences about data tend to be full of long introductions and obvious stories. This time, we met with a completely different atmosphere. During DataBeers meetings, conversations take place over a cold beer, but don’t be fooled by this lack of formalities! Each speaker has only 6 minutes and 40 seconds for their story. During the meeting, you can, but don’t have to, drink a beer and make interesting acquaintances with people who are passionate about data.

The speakers of DataBeers Silesia on August 20, 2021 included the best experts of data market in Poland:

 • Karol Piekarski, founder and analyst…

Przegląd najciekawszych tematów ze spotkania przy piwie DataBeers, podczas którego rozmawiano o wyzwaniach w świecie danych i nowych, interesujących projektach, jakie się pojawią. Wydarzenie, którego Transparent Data było partnerem, zorganizowała Fundacja Media 3.0 w miniony piątek 20 sierpnia 2021.

DataBeers Silesia 2021 — relacja z pierwszego spotkania w Polsce (źródło: FB DataBeers Silesia)

Pierwsze spotkanie DataBeers Silesia 2021 — kilka ważnych informacji na start

Pierwsze w Polsce spotkanie DataBeers odbyło się w Gliwicach i było naszym zdaniem istną “petardą”. Takiego wydarzenia w naszym kraju zdecydowanie jeszcze nie było, a luźna forma krótkich wystąpień sprawiła, że było dynamicznie i ciekawie. Standardowe konferencje o danych mają w zwyczaju obfitować w długie wstępy i rozwlekłe historie. Tutaj było konkretnie, rzeczowo i często zabawnie, bo dało się wyczuć, że każdy z ekspertów rzeczywiście uwielbia temat i ma w rękawie wiele interesujących “smaczków” i spostrzeżeń.

Wśród prelegentów DataBeers Silesia 20.08.2021 znaleźli się najlepsi eksperci naszego rodzimego rynku danych:

 • Karol Piekarski, założyciel i analityk Medialab Katowice
 • Zbigniew Rudnicki, przewodniczący Rady…

Transparent Data

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store